Mooie liedjes

door LJMV

Processed with VSCOcam with x1 preset

Voorbij het potentieel, ditmaal was het anders.
Ik kuste geen kikker maar keizer, leider van formaat.
Geen kikker maar keizer, voorgaande standaard verbrijzeld.
Een sprookje? misschien. ‘er was eens’ een veredelde ‘ik zal wel zien’
Nog lang en gelukkig maar ik blijf te groots voor het muiltje
ook op maat sneuvelt glas uiteindelijk onder druk van de ruimte
Te schoon voor een vuiltje, ontvlucht hoog in de lucht
wij twee al één op tocht, verplichting verzuimend gezucht.
Tijden dat je niet zou hoeven voorbij, tijd stil maar completer vertoeven met mij.
Dus gooi al die ringen en titels. Ik leg ze hier op het nachtkastje te kijk
en ze staren terug, terwijl gij met mij…

Advertenties