Vraag me niet

door LJMV

Vraag me niet wat ik wil.
Moorden.
‘Ik zal, ik zou, ik had moeten…’
Woorden.

ze huichelen hufterig hun weg
huizen onder huiverende huilhuiden
hunkeren
halsstarrig
naar
houvast

Altijd
Alleen
Allemaal
woorden.

Allemaal
Alleen
Altijd
Als Aandenken, 
maar nooit nog aan denken.
Nooit meer ik zal
Nooit meer ik zou

Vraag me niet wat ik wil
Ik wou

Advertenties